Likwidacje szkód komunikacyjnych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych oraz napraw blacharsko-lakierniczych. W trudnych i stresujących sytuacjach związanych z uszkodzeniem samochodu nasz doradca służy Państwu doświadczeniem oraz pomocą.

Oferujemy bezgotówkową likwidację szkód komunikacyjnych dla samochodów z pakietem OC lub AC, jak również dla samochodów nieobjętych ubezpieczeniem. Przez cały czas trwania naprawy dedykowany doradca pozostaje w stałym kontakcie z klientem informując go na bieżąco o etapach naprawy. Na czas likwidacji szkody oferujemy samochody zastępcze.

Gwarantujemy Państwu

 • Naprawy blacharsko-lakiernicze 100%
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych 100%
 • Pomoc w dopełnieniu formalności 100%
 • Dedykowany doradca 100%
 • Samochody zastępcze 100%
 • Kompleksowe usługi 100%

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem GRUPY VERSATUS we Wrocławiu

Wypłata odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku kolizji, wypadku czy stłuczki jest sprawą oczywistą w dzisiejszych czasach. Jeśli w wypadku nie ucierpiała żadna z osób, wzywanie policji nie zawsze jest konieczne i wystarczy spisanie oświadczenia. Następnie odszkodowanie powinno być wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku.
Niestety nie zawsze przebiega to tak sprawnie, bowiem powszechna praktyką stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest zaniżanie kwot zadośćuczynienia o więcej niż połowę.

 

W ramach zadośćuczynienia możesz liczyć na:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • koszty opieki osób trzecich,
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów,

GRUPA VERSATUS